Přehled změn ve verzi 7.2.16

Účetní výkazy

 • přidáno: Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Operativní cash flow

 • přidáno: V analýze operativního cash flow lze nyní nastavit vlastní rozsahy dnů po splatnosti (pomocí volby “Kategorie dnů po splatnosti”).
 • přidáno: Do analýzy operativního cash flow přibyly volitelné nové typy záznamů: “Úhrady závazků” a “Úhrady pohledávek”. Tyto údaje lze v analýze zobrazit po zaškrtnutí volby “Zahrnout úhrady” v nabídce možností analýzy.

Účetní analýza

 • přidáno: Doplňkové nastavení pro pole “Částka±”, které umožňuje zvolit účtové třídy, u nichž chce uživatel obrátit výsledné znaménko.

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Dialog pro výběr tzv. oficiálních tiskových šablon byl rozšířen o volbu “Tisk do souboru” (ve formátu HTML).
 • vylepšeno: Do editoru sad ukazatelů v rámci projektu (jenž je dostupný přes postranní panel Výkazy) byla přidána možnost filtrování seznamu ukazatelů.
 • vylepšeno: Dialog pro hromadné vkládání hodnot do výkazu ze schránky nyní obsahuje možnost obnovit výchozí nastavení vkládání (ignorované buňky, posun dat, apod.) předdefinované dodavatelem, a také možnost využít funkci rozšířené editace pro doladění vkládaných hodnot údajů, jež se skládají z více ukazatelů.
 • vylepšeno: Před tiskem velmi rozsáhlých výkazů, či seznamů (jako např. účetního deníku), se nyní uživateli zobrazuje potvrzovací dialog, aby se zabránilo nechtěnému zahlcení aplikace.
 • vylepšeno: V nastavení aplikace lze nyní vybrat výchozí složku pro otevírání a ukládání projektů.
 • vylepšeno: Do záložek lze nyní (kromě konkrétních výkazů a stránek) přidávat i odkazy na projekty, takže tento panel lze využít jako seznam oblíbených projektů. Ke stejnému účelu lze využít i úvodní stránku (přetažením záložek s projekty na plochu úvodní stránky).
 • vylepšeno: Nenalezené soubory projektů v seznamu naposledy otevřených jsou nyní odlišeny jinou barvou textu.
 • opraveno: Volba “Uložit jako šablonu” nefungovala správně nad již jednou uložených projektem (ukládala daný projekt jako kopii, nikoliv jako šablonu). Toto je nyní opraveno.
 • další drobná vylepšení, která povedou ještě k pohodlnější práci se softwarem EQUANTA.