Přehled změn ve verzi 7.1.12:

Účetní analýza

 • přidáno: Vizualizace průběhu hodnot vybraných ukazatelů v čase
 • přidáno: Pyramidální rozklady vzorců důležitých ekonomických ukazatelů
 • přidáno: Rozklady hodnot důležitých ekonomických ukazatelů pomocí interaktivního pruhového grafu
 • přidáno: Konfigurovatelný graf v okně účetní analýzy
 • přidáno: V účetní analýze (OLAP kostce) lze nyní použít datové pole “Částka ±”, které rozlišuje debetní a kreditní účty (např. hodnota výnosů bude při použití tohoto pole zobrazena jako kladná, přestože je tento účet používán typicky na straně “dal”)

Finanční výpočty

 • přidáno: Obecné výpočty úročení (stanovení výše celkového kapitálu pro jednoduché úročení)

Plány a záměry

 • opraveno: Funkčnost oken Bankovní úvěry a Finanční pronájem

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Šablony pro import účetního deníku a účtové osnovy z ekonomického systému KARAT
 • přidáno: Nová jednotka zobrazovaného časového období – od začátku roku (YTD)
 • přidáno: Lokální záložky, označování záznamů, fixní sloupce a filtrování v účetních datech.
  V seznamu účetních dat je nyní možné využít devět tzv. lokálních záložek pro rychlou navigaci na záznamy, které uživatel aktuálně analyzuje, či s nimi jinak pracuje.
  Jednotlivé záznamy je možné označit a zařadit je tak do permanentního výběru, který lze využít jako seznam aktuálně analyzovaných, či jinak zpracovávaných záznamů.
  Konfigurovat lze 1 až 16 fixních sloupců (pomocí přesunu sloupců do a z fixní oblasti).
  Přibyla možnost rychlé filtrace na účtové třídy, označené záznamy a zvolená časová období.
 • přidáno: Možnost rychlé filtrace na účtové třídy, skupiny a virtuální účty v účtové osnově
 • přidáno: Vizuální zpřehlednění účtů v účtové osnově (odsazení dle úrovně, oddělení tříd a skupin, apod.)
 • přidáno: Možnost exportu definice výkazu, sady ukazatelů, či importní šablony do souboru (pro přenos na jiné PC, apod.)
 • přidáno: V návrháři výkazů lze nyní použít nové interaktivní grafy typu “Rozkladový organizační diagram” a “Rozkladový pruhový graf”
 • vylepšeno: Ergonomie návrháře výkazů (dvojklik a zkratka Ctrl+Mezerník nyní otevře našeptávač ukazatelů i nad prázdnými buňkami v nově definovaných řádcích, či sloupcích, ikony v seznamu definovaných grafů)
 • vylepšeno: Z dialogu pro zobrazení či editaci vzorce lze nyní vyvolat přehled účetních záznamů vstupujících do zvolené  proměnné (pomocí kliknutí na název v seznamu hodnot proměnných)
 • opraveno: Oficiální tiskové sestavy nyní přebírají text pro zvolené zaokrouhlení (v celých tisících, v milionech, apod.)
 • opraveno: Pro tzv. “vlastní časová období” lze již ve výpočtech použít časový posun. Za jednotku časového posunu se zde bere jeden  rok (tzn. např. ve sloupcích typu “Minulé období” budou zobrazovány hodnoty ze stejného definovaného intervalu posunutého o jeden rok zpět)
 • opraveno: Posun vybraného časového období v seznamu směrem dolů nefungoval (toto je nyní opraveno).