Přehled změn ve verzi 7.1.12:

Účetní výkazy

 • přidáno: Oficiální tiskové šablony pro rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow (přehled o peněžních tocích)

Finanční analýza

 • přidáno: Pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) v grafické podobě

Plány a záměry

 • přidáno: Analýza bodu zvratu dle obratu (pro nevýrobní společnosti)
 • vylepšeno: Zvýraznění oblastí ztráty a zisku v grafech bodu zvratu

Operativní Cashflow

 • vylepšeno:Tabulka modelovaného cashflow byla rozšířena o sloupce zobrazující počáteční stav, sumu pohledávek a sumu závazků v daném dni

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Nové jednotky zobrazovaného časového období – třetina roku (4 měsíce) a uživatelsky definované období (od data do data)
 • přidáno: Možnost vlastního řazení zobrazovaných období (viz kontextová nabídka nad seznamem vybraných období)
 • přidáno: Možnost uložení a načtení seznamu zobrazovaných období (viz kontextová nabídka nad seznamem vybraných období)
 • přidáno: Možnost zadání zobrazovaného období pomocí klávesnice
 • přidáno: Šablona pro import účetního deníku z ekonomického systému Money S4
 • přidáno: Importní šablona pro načtení obratové předvahy z ekonomického systému Aconto
 • přidáno: Průvodce importem dat byl doplněn o tlačítko pro ověření automaticky zjišťovaného rozsahu období importovaných údajů (zobrazí období importovaných dat a rozsah čištěných období při zapnuté volbě pro vyčištění dat)
 • přidáno: Možnost ukládat a načítat konfigurace výkazů typu formulář a tabulkový procesor (např. Úroky z prodlení)
 • vylepšeno: Možnosti definice podmínek globálního filtru byly rozšířeny o zbývající doplňková pole (sloupce) účetních dat. Zároveň byla vizuální reprezentace doplněna o spojky podmínek zvolené v parametrech filtru.
 • vylepšeno: V dialogu pro rozklad vzorce se nyní na hodnoty proměnných přebíraných z projektu aplikuje i případný doplňkový filtr (doposud byla tato situace jen indikována)
 • vylepšeno: Indikátor průběhu procesu v průvodci importem dat nyní podrobněji reflektuje stav načítání vstupního souboru
 • vylepšeno: Zpracování výpočetně náročných výkazů (např. různých analýz dle středisek) bylo zrychleno cca o polovinu. Zároveň je nyní při zpracování takovýchto výkazů zobrazován indikátor průběhu procesu.
 • vylepšeno: Instalátor produktu nyní umožňuje zvolit, zda chcete instalaci provést pro aktuálně přihlášeného uživatele, anebo pro všechny uživatele na daném počítači
 • opraveno: Definice šablony pro import účetního deníku z ekonomického systému VEMA (datum dokladu)
 • další drobná vylepšení a úpravy …