Přehled změn ve verzi 7.0.8:

Plány a záměry

  • opraveno: Odchylky v controllingu pro projekty s časovým posunem

Operativní Cashflow

  • opraveno: Volby “Posunout závazky” a “Posunout pohledávky” nebylo možné spustit z hlavní nabídky (pouze z kontextové nabídky a pomocí tlačítek v nástrojovém panelu)

Účetní analýza

  • vylepšeno: Popisky řádků a sloupců s účty nyní obsahují číslo i název účtu

Obecné vlastnosti

  • opraveno: Chyba uspořádání sloupců v tisku výkazů v situaci, kdy jsou uživatelem některé sloupce skryty a zároveň je zobrazeno více než jedno období, či jsou zobrazeny srovnávané projekty.
  • opraveno: Neočekávaná chyba při zavírání všech otevřených stránek projektu (vyskytovala se jen v určitých kombinacích otevřených stránek)
  • opraveno: Automatická nabídka vhodného typu instalace na klientských stanicích při síťové instalaci
  • opraveno: Po změně typu účtu v účtové osnově se hodnoty ukazatelů a výkazů nyní již přepočítávají automaticky (není nutné manuálně spouštět funkci “Aktualizace hodnot”)
  • opraveno: Při založení nového projektu a současném nevyplnění výchozí účtové osnovy se nenačetly výchozí sady ukazatelů. Toto je nyní opraveno.
  • opraveno: Chyba při importu dat (částky s oddělovači tisíců)