Přehled změn ve verzi 2016.03.02:

Daňový spis:

 • Vyúčtování
  • doplněna možnost zadat periodické operace (odměny, náklady, poplatky)
  • na dokladu lze nově zadat zálohu i ve stavech dokladu „k fakturaci“ a „“vyfakturováno“
  • přidány součtové položky „Uplatněná záloha“ a „Zbývající záloha“
  • nově přidána možnost zadat „kusy“ v sekci paušál
  • hromadné nastavení měsíčních paušálů. Lze zadat najednou u vybraných klientů dané měsíční paušály jak v hodinách, tak korunách i kusech.
  • šablony pro účetní položky. Pro zadávání nových účetních položek je možno použít šablonu, kterou si uživatel dle již předchozího zadání sám uložil.
  • v rozcestníku Daňového spisu jsou nyní zobrazeny měsíční paušály. Lze tak mít přehled o využití měsíčních paušálů daných klientů bez nutnosti otevírat jednotlivé spisy.
  • v hlídačí Daňové kanceláře (aplikace, která upozorňuje na povinnosti Daňové kanceláře a Daňového spisu, která je spuštěna bez nutnosti spuštění DK) jsou zobrazeny měsíční paušály. Uživatel je tak okamžitě pro přihlášení do počítače informován mimo jiné i o měsíčních paušálech klientů.
 • Subjekty
  • doplněno okno pro seznam spisů vybraného subjektu
  • zaveden příznak „Aktivní klient“, pomocí kterého lze označit již nepoužívaného klienta (neaktivní klienti jsou pak zhasnutí a řazeni vždy na konec seznamu)
  • doplněna nová možnost o zavedení vazby mezi příbuznými subjekty (volba Seskupit)
  • zobrazení měsíčních paušálů v číselníku subjektů.
 • Spis
  • možnost označit spis pomocí položek Stav a Úkon.
 • Lhůty
  • doplnění sloupce „Klient“.