Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.47.

Hlavní řešená témata verze CODEXIS 7.47:

  • Monitor GDPR – nová dlaždice “Pracovní skupina WP29”, změna struktury v sekci “otázky a odpovědi”
  • Monitor Daně a Monitor Účetnictví – otázky a odpovědi – rozdělení témat do dvou větví
  • Krok zpět – po otevření dokumentu z monitoru lze pomocí šipky zpět znovu přejí na původní seznam
  • Monitory – doplnění tlačítka “Zobrazit tituly k tématu…”, které umožňuje otevření LIBERISU s filtrem pro daný monitor
  • další drobné úpravy a vylepšení