STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 1. 2018
V doplňku “VZORY SMLUV A PODÁNÍ” k 1. 1. 2018 je 1 814 vzorů.
Doplněk “PRÁVNÍ SLOVNÍKY” k 1. 1. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 147/2017 do čá 172/2017 Sb.
Celkem v okruhu: 112 952 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_316do řady L_351a od řady C_407 do řady C_448.
Celkem v okruhu: 150 776 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.1.2018
Celkem v okruhu: 324 302 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.1.2018
Celkem v okruhu: 28 892 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 72 360 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 532 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 1 224 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 1. 2018 celkem –  676 619 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 1. 2018 celkem 677 151 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 1. 2018 celkem 677 843 dokumentů.