Nový doplněk systému CODEXIS Transformace přestupkového práva slouží jako přehledné srovnání změn v zákonech a vazbami mezi nimi.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

Porovnání stávající a nové právní úpravy

Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy

Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy

Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu)